Sikap & Contoh Yang Baik.

Rasulullah s.a.w bersabda :

"Sesiapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, maka ia akan memperolehi pahala dan pahala orang yang beramal selepas ia meninggal, tanpa kurang sedikit pun daripada pahala mereka, dan siapa yang memberi contoh yang buruk di dalam Islam, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang beramal dengannya selepas ia meninggal dunia, tanpa kurang sedikitpun daripada dosa mereka".

Best viewed with Mozilla Firefox !